Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

TIN TỨC

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2015

24/08/2015 10:40 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 24/8/2015, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các cán bộ đang làm công tác thi đua khen thưởng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.


 Thứ trưởng Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn các chuyên đề: Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015 của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành TT&TT; Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua khen thưởng hiện nay.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và từng đơn vị cơ sở. Lãnh đạo Bộ TT&TT đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ban hành các văn bản pháp quy, các quy chế hoạt động, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành. Phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai với nội dung, tiêu chí, hình thức phát động thi đua từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, qua đó làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực và là biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng đánh giá công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục đó là: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua khen thưởng, chưa thực hiện việc tổ chức phong trào thi đua theo khối, cụm theo Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; công tác kiểm tra, tổ chức triển khai các phong trào thi đua chưa được chú trọng và trở thành nền nếp; công tác khen thưởng có nơi còn tràn lan, cào bằng, chưa kịp thời, chưa chính xác; một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo, đề xuất khen thưởng chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian; cán bộ tham mưu làm công tác thi đua khen thưởng ở nhiều đơn vị cơ sở không ổn định, chủ yếu là kiêm nhiệm nên có nhiều khó khăn, hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao...
 
Để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, Thứ trưởng cho rằng việc tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước gắn với phong trào thi đua yêu nước cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua tại các cơ quan, đơn vị là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác này. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng, Nhà nước để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị mình.
 
Hội nghị tập huấn được tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ ngày 24-25/8/2015
 

Hoàng Giang - Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên

Lượt truy cập: 1999

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)