Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Tin tức

Nghệ An: Tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2010-2015

Nghệ An: Tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2010-2015

(20/04/2015)
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thong (TT&TT) Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Ông Hồ Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi đua Sở TT&TT; Phan Nguyên Hào – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở; Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch công đoàn chủ trì hội nghị.