Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

Tin tức

Viettel tôn vinh sáu cá nhân xuất sắc năm 2015

Viettel tôn vinh sáu cá nhân xuất sắc năm 2015

(29/03/2016)

Sáu nhân viên xuất sắc năm 2015 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đều có một điểm chung, họ đều tạo được những kết quả khó tin nhờ sẵn sàng nhận việc khó, nỗ lực vượt qua chính mình.

Thi đua cần có mục tiêu cụ thể, thiết thực

Thi đua cần có mục tiêu cụ thể, thiết thực

(07/12/2015)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều kết quả thiết thực

Công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều kết quả thiết thực

(07/12/2015)
Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015) đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ thực tiễn triển khai phong trào, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2016-2020) đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn.
Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2015

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2015

(24/08/2015)
Ngày 24/8/2015, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các cán bộ đang làm công tác thi đua khen thưởng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.