Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 04/08/2020

Thi đua - Khen thưởng

Những thành tích nổi bật của Cục Tần số Vô tuyến điện trong giai đoạn 2011-2015

Những thành tích nổi bật của Cục Tần số Vô tuyến điện trong giai đoạn 2011-2015

(16/07/2015)
Cục Tần số Vô tuyến điện là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập từ năm 1993. Cục có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước, đồng thời là thường trực của Ủy ban Tần số vô tuyến điện.
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đạt nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2011-2015

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đạt nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2011-2015

(16/07/2015)
Tổng công ty Viễn thông Mobifone tiền thân là Công ty thông tin di động trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập từ năm 1993. Ngày 1/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định thành lập Tổng công ty Viễn thông Mobifone, là đơn vị trực thuộc Bộ.