Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/05/2020

Thi đua - Khen thưởng

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020

(09/06/2016)

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Và, “những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

(06/06/2016)

Chiều ngày 6/6/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Tôn vinh 139 lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông

Tôn vinh 139 lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông

(26/05/2016)

Chiều ngày 26/5/2016, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền Thông (TT&TT) Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2016.

 
Bộ TT&TT lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Bộ TT&TT lấy ý kiến nhân dân về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

(25/05/2016)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại Phiếu trình số 169/Ptr-TĐKT ngày 20/5/2016  về việc triển khai các thủ tục xét đề nghị khen thưởng Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2009-2014, Vụ Thi đua- Khen thưởng phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ báo cáo tóm tắt thành tích của 4 cá nhân để lấy ý kiến nhân dân.