Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Đính chính Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

08/02/2023 09:25 SA Xem cỡ chữ

 Công văn số 134/ĐC-CXBIPH ngày 07/02/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 1498

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)