Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thương mại Đức Thành

17/01/2023 13:24 CH Xem cỡ chữ

 Kết luận kiểm tra số 48/KLKT-CXBIPH ngày 12/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 1467

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)