Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in tạiCông ty TNHH Một thành viên Nhà In 36

17/01/2023 13:20 CH Xem cỡ chữ

 Kết luận kiểm tra số 42/KLKT-CXBIPH ngày 11/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 1208

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)