Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Thương mại In và Sản xuất Cát Thành

19/08/2022 10:35 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 62/KLKT-CXBIPH ngày 18/08/2022 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Thương mại In và Sản xuất Cát Thành của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 1414

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)