Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/11/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Thanh Hóa

16/06/2020 10:20 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận số 197/KL-TT6 ngày 10/6/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 57

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)