Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện tại Viễn thông Khánh Hòa

03/02/2020 09:40 SA Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1949

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)