Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/03/2024

TÀI LIỆU

Tài liệu hướng dẫn “Yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng”

(Kèm theo Công văn 1694/BTTTT-CATTT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
05/06/2019 15:02 CH Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Cục An toàn hông tin

Lượt truy cập: 4029

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)