Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng (cập nhật đến ngày 30/11/2017)

22/12/2017 09:40 SA Xem cỡ chữ

DANH SÁCH GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG
STT Tên doanh nghiệp Số GP Ngày cấp Ngày hết hạn Nội dung Phạm vi
1 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 529/GP-BTTTT 23/4/2009 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
530/GP-BTTTT 23/4/2009 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
528/GP-BTTTT 23/4/2009 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
468/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
2 Tổng công ty Viễn thông Mobifone 362/GP-CVT 31/10/2014 31/10/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
474/GP-BTTTT 17/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
3 Tập đoàn Viễn thông quân đội  112/1998/GP-TCBĐ 24/01/1998 31/01/2018 Mạng Vô tuyến Toàn quốc
323/GP-CVT 26/7/2012 28/4/2018 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
113/1998/GP-TCBĐ 24/01/1998 31/01/2018 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
679/2002/GP-TCBĐ  29/07/2002 30/07/2017 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
680/2002/GP-TCBĐ  29/07/2002 30/07/2017 Mạng cố định đường dài Toàn quốc
81/2003/GP-BBCVT  28/04/2003 28/04/2018 Mạng cố định quốc tế Toàn quốc
965/GP-BBCVT  26/11/2004 26/11/2019 Mạng cố định vệ tinh VSAT Toàn quốc
466/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
4 Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu 343/GP-BTTTT 16/3/2009 16/3/2024 Mạng cố định mặt đất  Toàn quốc
542/GP-BTTTT 16/4/2010 16/4/2025 Mạng cố định mặt đất  Toàn quốc
476/GP-BTTTT 18/10/2016 5/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
5 Công ty Cổ phần viễn thông FPT  146/GP-CVT 2/5/2013 10/10/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
6 Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội 83/2003/GP-BBCVT 28/4/2003 28/4/2018 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
951/GP-BTTTT 30/6/2008 30/6/2023 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
1115/GP-BTTTT 15/9/2009 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
433/GP-CVT 11/11/2013 15/01/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
7 Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN 724/2000/GP-TCBĐ 16/8/2000 16/8/2020 Mạng di động vệ tinh  Toàn quốc
75/GP-BBCVT 23/01/2007 23/01/2022 Mạng cố định vệ tinh (VSAT) Toàn quốc
73/GP-CVT 18/3/2014 16/8/2020 Mạng di động hàng hải Các tỉnh, tp trực thuộc TW ven biển, đảo, quần đảo, vùng biển VN
8 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam  589/GP-CVT 10/12/2012 10/10/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
198/GP-CVT 10/4/2017 10/4/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
9 Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom 65/GP-BTTTT 15/1/2009 15/1/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
63/GP-BTTTT 15/1/2009 15/1/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
448/GP-CVT 6/10/2015 6/10/2030 Mạng di động mặt đất (MVNO) Toàn quốc
10 Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC 83/GP-CVT 21/3/2014 21/3/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
11 Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist  1960/GP-BTTTT 16/12/2010 20/3/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
202/GP-CVT 30/12/2011 29/12/2026 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
12 Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu 621/GP-BTTTT 28/4/2011 2/6/2026 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
353/GP-CVT 4/8/2015 2/6/2026 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
13 Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn  1156/2006/GP-BBCVT 20/12/2006 20/12/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
1157/2006/GP-BBCVT 20/12/2006 20/12/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
967/GP-BBCVT 26/11/2004 26/11/2019 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
14 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam 512/GP-CVT 25/12/2013 9/12/2027 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
15 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel 410/GP-CVT 13/7/2016 28/12/2027 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
16 Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam 31/GP-CVT 22/01/2013 22/01/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (HN)
17 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV 204/GP-CVT 29/5/2013 29/5/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (29 tỉnh, tp)
276/GP-CVT 8/5/2017 8/5/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
18 Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn 294/GP-CVT 1/8/2013 1/8/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
19 Công ty Cổ phần NetNam 358/GP-CVT 23/6/2017 23/01/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (20 tỉnh, tp)
20 Công ty TNHH L.C.S 305/GP-CVT 26/9/2014 26/9/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
21 Công ty cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng  310/GP-CVT 30/9/2014 30/9/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (14 tỉnh)
22 Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn cầu 417/GP-CVT 28/11/2014 28/11/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
23 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội 449/GP-CVT 11/12/2014 11/12/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (18 tỉnh)
24 Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam 646/GP-CVT 16/11/2017 21/4/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
25 Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB 195/GP-CVT 25/5/2015 25/5/2030 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
26 Công ty Cổ phần công nghệ Megamax Việt Nam 363/GP-CVT 6/8/2015 6/8/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
27 Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phát 298/GP-CVT 8/6/2016 17/11/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
592/GP-CVT 16/9/2016 17/11/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
28 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông 03/GP-CVT 7/1/2016 7/1/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
29 Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam 18/GP-CVT 25/1/2016 25/1/2031 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
30 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông 51/GP-CVT 10/3/2016 10/3/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
31 Công ty Cổ phần Viễn thông VINASA Việt Nam  79/GP-CVT 7/4/2016 7/4/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
32 Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú 99/GP-CVT 27/4/2016 27/4/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
33 Công ty cổ phần SONHAGROUP 294/GP-CVT  6/6/2016 6/6/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
34 Công ty Cổ phần Đầu tư PITC 141/GP-CVT 9/3/2017 9/3/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
35 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam 737/GP-CVT 9/12/2016 9/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (08 tỉnh)
36 Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile 568/GP-BTTTT 13/11/2017 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
37 Công ty Cổ phần FFC 715/GP-CVT 25/11/2016 25/11/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (11 tỉnh)
38 Công ty Cổ phần Truyền thông Hội An  798/GP-CVT 15/12/2016 15/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
39 Công ty TNHH Truyền hình cáp quang Việt Nam  815/GP-CVT  21/12/2016 21/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
40 Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế 840/GP-CVT  30/12/2016 30/12/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
41 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành 05/GP-CVT  11/1/2017 11/1/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh)
42 Công ty Cổ phần VTV Cab Nam Định  23/GP-CVT 18/01/2017 18/01/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
43 Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông và Dịch vụ băng rộng 28/GP-CVT 19/01/2017 19/01/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
44 Công ty cổ phần Điện tử tin học Viễn thông 326/GP-CVT 31/5/2017 31/5/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh)
45 Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình  355/GP-CVT 22/6/2017 22/6/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
46 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Nghệ An  390/GP-CVT 5/7/2017 5/7/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
47 Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam  389/GP-CVT 5/7/2017 5/7/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
48 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương  473/GP-CVT 28/8/2017 28/8/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
49 Công ty TNHH Truyền thông Alpha 498/GP-CVT 7/9/2017 7/9/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc

Tệp đính kèm:

Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 4634

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)