Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

TÀI LIỆU

Báo cáo tình hình các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

12/04/2017 12:06 CH Xem cỡ chữ

Báo cáo tình hình các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và  tổng hợp số lượng người làm việc tại các đơn vị

Tải về tại đây

Vụ TCCB

Lượt truy cập: 3860

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)