Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/09/2023

TÀI LIỆU

Phiếu đánh giá tình hình áp dụng tiêu chuẩn về công nghệ thông tin và khảo sát nhu cầu biên soạn tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin

18/09/2012 16:14 CH Xem cỡ chữ

Download văn bản đầy đủ tại đây

Khảo sát trực tuyến tại đây

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 2530

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)