Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tình hình phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2014

24/12/2014 20:19 CH Xem cỡ chữ

Tính đến 25/12/2014, Tổng doanh thu công nghiệp CNTT ước tính đạt hơn 27 tỷ USD. Các doanh nghiệp phần mềm tiếp tục giữ vững thị trường xuất khẩu, dịch vụ CNTT tiếp tục phát triển khá, đa dạng các loại hình dịch vụ. Tổng số nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp CNTT ước đạt 350.000 người. Về ứng dụng CNTT, 100% cơ quan nhà nước có Trang/Cổng thông tin điện tử, cung cấp hơn 100.000 dịch vụ công trực tuyến các loại phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống đào tạo nhân lực CNTT tiếp tục được duy trì ổn định với khoảng 290 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và gần 150 cơ sở đào tạo nghề về CNTT-TT.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014

Lượt truy cập: 3991

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)