Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số Lao Động Trong Ngành CNTT

02/11/2010 10:12 SA Xem cỡ chữ

 

(Đơn vị tính: Người)

    2008 2009
2.1 Công nghiệp phần cứng 110.000 121.300
2.2 Công nghiệp phần mềm 57.000 64.000
2.3 Công nghiệp nội dung số 33.000 41.000

 

 

Lượt truy cập: 2369

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)