Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

BƯU CHÍNH

Số liệu thống kê Điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2009

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ

1. Số liệu thống kê Quý I/2009

- Hết quý I/2009, cả nước có 8007 điểm BĐVHX chiếm 74,11% trong tổng số xã, phường, thị trấn.
- Số xã có báo trong ngày: 8.501 xã 
- Số xã đặc biệt khó khăn có báo trong ngày: 1.476/1.644 xã đạt 91,8 %                  
- Số đầu sách bình quân/điểm BĐVHX: 225 quyển.
- Số người đọc bình quân ngày/điểm: 15 đến 20 người
Trong đó, các loại báo do các cơ quan, đơn vị cấp cho ĐBĐ-VHX:
+ Báo do ngành Bưu điện cấp:
- Bưu điện cấp mỗi ĐBĐ-VHX: 02 tờ báo (Nhân Dân và Bưu Điện Việt Nam)
- Số BĐ tỉnh, TP cấp báo Đảng bộ địa phương cho ĐBĐ-VHX: 21 đơn vị
- Bưu điện tỉnh, TP cấp tạp chí Xã hội Thông tin cho: 100 % ĐBĐ-VHX          
- Công ty VDC cấp: 600 ấn phẩm Khám phá Internet cho các ĐBĐ-VHX
- Số ĐBĐ-VHX được cấp báo Nông Nghiệp Việt Nam: 2.000 điểm       
- Công ty Thông tin di động cấp: 2.000 tờ/kỳ báo Khoa Học và Đời Sống cho ĐBĐ-VHX thuộc xã ĐBKK, vùng sâu, vùng xa.
+ Báo do các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Bưu điện cấp:
- Số tỉnh, TP cấp báo Đảng bộ địa phương cho ĐBĐ-VH: 13 đơn vị 
- Số ĐBĐ-VHX được Bộ TT&TT cấp tạp chí Toàn cảnh: 2.500 điểm (Trong đó có 1.644 ĐBĐ-VHX thuộc các xã ĐBKK)
- Bộ Văn hoá, Du lịch và Thể thao cấp: 4.750 tờ / kỳ Báo Văn hoá cho các ĐBĐ-VHX.
- Chính phủ cấp Công Báo thường xuyên cho: 100% ĐBĐ-VHX trên cả nước
- Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tặng: 1.700 tờ/kỳ Báo Nhân Đạo & Đời Sống cho các ĐBĐ-VHX thuộc xã đặc biệt khó khăn.
- Uỷ ban An Toàn Giao Thông Quốc gia cấp thường xuyên: 7.675 tờ/kỳ Báo Bạn Đường cho các ĐBĐ-VH xã trên cả nước.
- Tòa soạn Báo Hà Nội Mới cấp Báo Hà Nội Mới Tin chiều cho ĐBĐ-VHX: 850 tờ / kỳ (những đơn vị được nhận là thành phố Hà Nội, Thừa-Thiên Huế,  thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phốHải Phòng, Hải Dương).
 
2. Số liệu thống kê tháng 4/2009
- Số điểm BĐVHX: 8.012/10.804 xã, phường, thị trấn
 
3. Số liệu thống kê tháng 5/2009
- Số điểm BĐVHX: 7.975/10.804 xã, phường, thị trấn
- Số lượng các dịch vụ tại ĐBĐ-VHX (chỉ tính các dịch vụ có doanh thu):
                                                      
STT
        CÁC DỊCH VỤ
SỐ DỊCH VỤ/SỐ ĐBĐVHX
TỶ LỆ PHẦN TRĂM     ( % )
1
Bưu gửi
4.659/7975
58.4
2
Dịch vụ chuyển tiền
2.077/7975
26.0
3
Chuyển phát nhanh
2.068/7975
25.9
4
Viễn thông
6.716/7975
84.2
5
Bán card
3.869/7975
48.5
6
Internet
1.501/7975
13.2
7
Thu nợ cước các thuê bao
2027/7975
25.4
8
Lắp đặt máy điện thoại...
160/7975
2.0
9
Ngoài bưu chính, viễn thông
514/7975
6.5
 
4. Số liệu thống kê tháng 6/2009
- Số điểm BĐVHX: 7.973/10.804 xã, phường, thị trấn
- Số lượng các dịch vụ tại ĐBĐ-VHX (chỉ tính các dịch vụ có doanh thu):
                                                    
STT
        CÁC DỊCH VỤ
SỐ DỊCH VỤ/SỐ ĐBĐVHX
TỶ LỆ PHẦN TRĂM     ( % )
1
Bưu chính
4.515/7973
56.6
2
Dịch vụ chuyển tiền
2.004/7973
25.1
3
Chuyển phát nhanh
2.061/7973
25.8
4
Viễn thông
6.665/7973
83.6
5
Bán card
4.049/7973
50.8
6
Internet
1.097/7973
13.6
7
Thu nợ cước các thuê bao
2037/7973
25.5
8
Lắp đặt máy điện thoại...
154/7973
2.0
9
Ngoài bưu chính, viễn thông
588/7973
7.4
 

Nguồn: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Lượt truy cập: 2868

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)