Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

VIỄN THÔNG

Số liệu thống kê lĩnh vực Viễn thông, tính đến tháng 12/2023

23/01/2024 12:47 CH Xem cỡ chữ

Số liệu thống kê bao gồm, số liệu thuê bao Internet băng rộng cố định và di động, số thuê bao điện thoại di động, số liệu về các chỉ tiêu phát triển lĩnh vực Viễn thông.

 

Lượt truy cập: 566

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)