Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

TÀI LIỆU

Hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

15/12/2023 12:28 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 14/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 6184/BTTTT-CĐSQG gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc hướng dẫn áp dụng, sử dụng định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, sử dụng kinh phí trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được hiệu quả, đúng theo các quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp các nội dung chi và hướng dẫn việc áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi chi tiết tại Phụ lục kèm theo. Trong quá trình triển khai, nếu tiếp tục phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết văn bản số 6184/BTTTT-CĐSQG, xem tại đây.

 

Lượt truy cập: 893

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)