Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

VIỄN THÔNG

Thông tin số liệu phát triển ngành TT&TT (lĩnh vực Viễn thông – tài nguyên Internet)

18/12/2023 12:57 CH Xem cỡ chữ

Bao gồm các số liệu về số lượng tên miền quốc gia; số lượng địa chỉ IPV4; số lượng địa chỉ IPV6 (khối 32, khối 48); số lượng thành viên địa chỉ Internet…. Tính đến tháng 11/2023. 

Chi tiết xem tại đây.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam

Lượt truy cập: 806

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)