Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN

28/11/2023 16:08 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 81/KLKT-CXBIPH ngày 24/11/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần PVN của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 574

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)