Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty CP Fonos

22/11/2023 14:29 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận Kiểm tra số 1824/KL-TTra ngày 22/11/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Công ty CP Fonos của Thanh tra Bộ.


Lượt truy cập: 608

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)