Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận đáp ứng tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn thông tin tại văn bản số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020 và văn bản số 2612/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

10/11/2023 16:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 (Tính đến tháng 11/2023)


 

STT
Tên Doanh nghiệp
Quyết định/Xác nhận
Ngày hết hạn hiệu lực
I
Danh sách giấy xác nhận CÒN HIỆU LỰC (tính đến ngày 10/11/2023)
1
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT
Quyết định số 263/QĐ-CATTT
Ngày 22/12/2023
2
Công ty TNHH Viettel - CHT
Quyết định số 235/QĐ-CATTT
Ngày 30/11/2023
3
Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC
Quyết định số 132/QĐ-CATTT
Ngày 15/8/2024
4
Công ty TNHH FPT Smart Cloud
Quyết định số 53/QĐ-CATTT
Ngày 22/5/2024
5
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam - VNPAY
Quyết định số 61/QĐ-CATTT
Ngày 30/5/2024
II
Danh sách giấy xác nhận HẾT HẠN (tính đến ngày 10/11/2023)
1
Công ty Cổ phần VNG
Giấy xác nhận số 04/CATTT/XN/ĐTĐM
Ngày 30/5/2021
2
Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam - VCCORP
Giấy xác nhận số 02/CATTT/XN/ĐTĐM
Ngày 30/5/2021

Lượt truy cập: 275

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)