Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số liệu thông kê lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2023

22/11/2023 11:10 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Số liệu thông kê lĩnh vực an toàn thông tin mạng năm 2023, bao gồm số liệu chỉ tiêu về doanh nghiệp ATTT; số liệu  doanh thu, nộp ngân sách nhà nước (từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2023).

Tải về xem tại đây.

 


Cục ATTT

Lượt truy cập: 466

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)