Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số lượng giao dịch trên nền tảng NDXP và tỷ lệ DVCTT toàn trình/tổng số DVC đủ điều kiện cung cấp toàn trình

13/10/2023 15:19 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Số lượng giao dịch trên nền tảng NDXP và tỷ lệ DVCTT toàn trình/tổng số DVC đủ điều kiện cung cấp toàn trình, tính đến quý III năm 2023. 

Tải về xem tại đây.


Cục Chuyển đổi số quốc gia

Lượt truy cập: 339

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)