Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 7/2023

01/08/2023 04:38 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Cập nhật đến ngày 01/8/2023.

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 7/2023
    Số thuê bao truy nhập Internet qua hình thức xDSL:  43,701
   Số thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng: 42,512
   Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV):   736,626
    Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH):   21,443,973
   Tổng số thuê bao băng rộng cố định:  22,266,

Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 189

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)