Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 8/2023

01/09/2023 18:00 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Cập nhật đến ngày 01/9/2023.

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 8/2023
    Số thuê bao truy nhập Internet qua hình thức xDSL:  43,997
   Số thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng: 23,576
   Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV):   733,783
    Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH):   21,588,724
   Tổng số thuê bao băng rộng cố định:  22,390,080


 

Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 208

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)