Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

BẢN ĐỒ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông

06/10/2023 17:29 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm 08 lĩnh vực quản lý của Bộ, cụ thể: Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Báo chí; Lĩnh vực Xuất bản; Lĩnh vực Chính phủ số; Lĩnh vực An toàn thông tin; Lĩnh vực Đại học số; Lĩnh vực Công nghệ số.


Lượt truy cập: 2521

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)