Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng, bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

03/10/2023 10:22 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận thanh tra số 1430/KLTT-TTra ngày 20/9/2023 của Thanh tra Bộ.


Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 504

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)