Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop

03/10/2023 10:17 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kêt luận thanh tra số 1486/KLTT-TTra ngày 29/9/2023 của Thanh tra Bộ.


Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 436

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)