Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại Cửa hàng điện thoại Thịnh Cường

03/10/2023 09:48 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận thanh tra số 1487/KLTT-TTra ngày 29/9/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 483

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)