Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà

28/09/2023 09:52 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra số 1132/KLKT-CXBIPH ngày 22/09/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 410

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)