Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH LS Pack

28/09/2023 09:48 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra số 1131/KLKT-CXBIPH ngày 22/09/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH LS Pack của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 


Lượt truy cập: 382

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)