Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

THÔNG TIN CƠ SỞ

Nội dung tuyên truyền Thông tin cơ sở năm 2022 (đợt 4)

17/02/2023 11:24 SA Xem cỡ chữ

 

STT
Nội dung
Số chương trình phát thanh
(05 phút/chương trình)
1
 
20
2
 
30
3
 
30
4
 
30
5
 
30
6
 
30
7
 
30

Cục TTCS

Lượt truy cập: 3380

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)