Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Thương mại In Bao bì Tuấn Bằng

17/01/2023 13:28 CH Xem cỡ chữ

Kết luận kiểm tra số 49/KLKT-CXBIPH ngày 12/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 1294

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)