Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính đối với Công ty TNHH Best Express (Việt Nam)

16/01/2023 13:42 CH Xem cỡ chữ

Kết luận thanh tra số 56/KL-TTra ngày 13/01/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Các phụ lục kèm theo kết luận:

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ phụ 2B

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

Lượt truy cập: 1286

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)