Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luật kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH MTV In ấn Văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát

16/01/2023 13:25 CH Xem cỡ chữ

Kết luận kiểm tra số 43/KLKT-CXBIPH ngày 11/0/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 912

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)