Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh

10/01/2023 13:44 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 28/KL-TTra ngày 9/1/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh.


Lượt truy cập: 908

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)