Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

16/12/2022 07:44 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 1719/KL-TTra ngày 15/12/2022 Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam của Thanh tra Bộ.


Lượt truy cập: 1103

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)