Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/03/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt

05/12/2022 17:21 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra số 1170/KLKT-CXBIPH ngày 16/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 504

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)