Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

28/10/2022 16:48 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận thanh tra số 1069/KL-TTI ngày 10/10/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông.


Lượt truy cập: 902

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)