Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

19/08/2022 10:41 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 63/KLKT-CXBIPH ngày 18/08/2022 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 1358

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)