Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/03/2023

TÀI LIỆU

Danh mục Tài liệu Hội nghị Hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

27/07/2022 10:49 SA Xem cỡ chữ

Ngày 27/7/2022, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị (trực tuyến) hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Để phục vụ Hội nghị, Cổng TTĐT Bộ TT&TT đăng tải các tài liệu liên quan tại hội nghị, tải về tại đây.

BBT

Lượt truy cập: 1599

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)