Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/03/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận Kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông Vận tải

25/07/2022 09:11 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 684/KLKT-CXBIPH ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 950

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)