Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

TÀI LIỆU

Phiếu điều tra về mức độ phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022

26/05/2022 15:27 CH Xem cỡ chữ

 

Phiếu điều tra đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tải về tại đây 

Phiếu điều tra đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tải về tại đây 

Phiếu điều tra đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, tải về tại đây 

Phiếu điều tra đối với các ngân hàng thương mại, tải về tại đây 

 

Vụ CNTT

 

Lượt truy cập: 3543

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)