Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý III năm 2021

23/09/2021 07:50 SA Xem cỡ chữ

 Số liệu xem tại đây.

Cục Tần số VTĐ

Lượt truy cập: 2011

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)