Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

TÀI LIỆU

Phiếu thu thập cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2021

04/08/2021 09:14 SA Xem cỡ chữ

- Phiếu áp dụng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, tải về tại đây.

- Phiếu áp dụng đối với các ngân hàng thương mại, tải về tại đây.

Vụ CNTT

Lượt truy cập: 3540

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)