Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 03/06/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn

19/05/2021 14:12 CH Xem cỡ chữ

- Kết luận 389/KL-TTra ngày 19/05/2021. Nội dung xem tại đây.

- Phụ lục báo cáo kết quả thanh tra xem tại đây.

Lượt truy cập: 3024

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)