Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

29/01/2021 15:53 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận số 82/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 3523

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)